تاريخ : جمعه سوم بهمن 1393 | 9:4 | نویسنده : سامی

پروردگارا ، آرامش را همچون

دانه های برف ، آرام و بیصدا

به سرزمین قلب کسانیکه

برایم عزیزند ، بباران . . .تاريخ : جمعه سوم بهمن 1393 | 8:47 | نویسنده : سامی

که مردم شین و گریانت به من چی؟


له سةر گؤرم له خودانت به من چی؟


که نةت هیشت تیرچاوانت ببینم


دائیستا شینی چاوانت به من چی؟تاريخ : جمعه پنجم دی 1393 | 10:9 | نویسنده : سامی

 

آرام بگیر دلم . . .


تنگ نشو برایش . . .


مگر نشنیدی جمله ی آخرش را !


“ چیزی بینمان نبوده ”

 تاريخ : پنجشنبه سیزدهم آذر 1393 | 14:4 | نویسنده : سامی

    
کاش اون لحظه ای که 

یکی ازم میپرسه حالت چه طوره ؟

وجواب میدم خوبم.....

کسی باشه که محکم بغلم کنه

و آروم تو گوشم بگه:

"میدونم که خوب نیستی........ " 

 

 تاريخ : پنجشنبه سیزدهم آذر 1393 | 13:49 | نویسنده : سامی

خیلی دلم واسه خودم سوخت...

وقتی جواب همه احساس وعشقم شد یه جمله و کوبید تو صورتم...

مگه چیزی بین ما بوده؟؟؟

 تاريخ : جمعه سی ام آبان 1393 | 12:39 | نویسنده : سامی

ورق ورق کن “خـاطـــرات” خاک گـرفتـه را …شـاید غبـارش “احسـاسـت” را به سـرفه بیـندازد...

 تاريخ : جمعه سی ام آبان 1393 | 12:30 | نویسنده : سامی
     

دوست داشتم اما تو هیچ وقت نفهمیدی

حالا هم که تو رفتی...

مال دیگری شدی...

ای کاش بدونی که من با یاد تو

نفس میکشمتاريخ : جمعه چهارم مهر 1393 | 19:18 | نویسنده : سامی

doori 

همین که تو میدانی
"دوســــتت دارم"
کافیستـــــ
بگذار خفه کند خودش را دنیــــــــــــا

دوستت دارم S