تاريخ : پنجشنبه سیزدهم آذر 1393 | 14:4 | نویسنده : سامی

    
کاش اون لحظه ای که 

یکی ازم میپرسه حالت چه طوره ؟

وجواب میدم خوبم.....

کسی باشه که محکم بغلم کنه

و آروم تو گوشم بگه:

"میدونم که خوب نیستی........ " 

 

 تاريخ : پنجشنبه سیزدهم آذر 1393 | 13:49 | نویسنده : سامی

خیلی دلم واسه خودم سوخت...

وقتی جواب همه احساس وعشقم شد یه جمله و کوبید تو صورتم...

مگه چیزی بین ما بوده؟؟؟

 تاريخ : جمعه سی ام آبان 1393 | 12:39 | نویسنده : سامی

ورق ورق کن “خـاطـــرات” خاک گـرفتـه را …شـاید غبـارش “احسـاسـت” را به سـرفه بیـندازد...

 تاريخ : جمعه سی ام آبان 1393 | 12:30 | نویسنده : سامی
     

دوست داشتم اما تو هیچ وقت نفهمیدی

حالا هم که تو رفتی...

مال دیگری شدی...

ای کاش بدونی که من با یاد تو

نفس میکشمتاريخ : جمعه چهارم مهر 1393 | 19:18 | نویسنده : سامی

doori 

همین که تو میدانی
"دوســــتت دارم"
کافیستـــــ
بگذار خفه کند خودش را دنیــــــــــــا

دوستت دارم S تاريخ : جمعه چهارم مهر 1393 | 19:11 | نویسنده : سامی

 

بهشت بهترین جای در آفرینش است‎....
ومن بدون تو.. ‎
آن را نمی خواهم... 
من تورا میخواهم ...‎
حتی دربدترین جای آفرینش... 
که جهنم باتو برایم دل انگیزترازبهشت برین است....

عشقم S & S

 تاريخ : جمعه چهارم مهر 1393 | 19:6 | نویسنده : سامی

دوست داشتن «تو»...

دلیل نمیخواهد...

یک «جان مرا» میخواهد...

که آن هم به فدایت..تاريخ : یکشنبه نهم شهریور 1393 | 18:6 | نویسنده : سامی

اگر می دانی در این جهان

کسی هست که با دیدنش

رنگ رخسارت تغییر می کند

وصدای قلبت آبرویت را به تاراج می برد ...

مهم نیست که او مال تو باشد...

...مهم این است که :

فقط باشد...

زندگی کند...

لذت ببرد....

خوشبخت باشد...

ونفس بکشد...........!